Harmonogram zajęć 2021

GRUPA A - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2021

Sesja 1: Strategiczne zarządzanie sprzedażą
grupa A 14-15.04.2021 środa, czwartek
Sesja 2: Taktyczne zarządzanie sprzedażą
grupa A 12-13.05.2021 środa, czwartek
Sesja 3: Motywowanie i zarządzanie energią
grupa A 16-17.06.2021 środa, czwartek
Sesja 4: Komunikacja w sprzedaży 2.0
grupa A 14-15.07.2021 środa, czwartek
Sesja 5: Coaching w sprzedaży
grupa A 25-26.08.2021 środa, czwartek
Sesja 6: Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój
grupa A 15-16.09.2021 środa, czwartek
Sesja 7: Przywództwo w sprzedaży
grupa A 13-14.10.2021 środa, czwartek