ITS Sales Leadership Program™ to najbardziej kompleksowy program dla menedżerów sprzedaży w Polsce!

dr Witold Jankowski

dr Witold
Jankowski

Sesja 1 – Strategiczne zarządzanie sprzedażą

Dlaczego sprzedaż pełni strategiczną rolę na współczesnych rynkach? Jak zmieniła się rola sprzedaży i marketingu? Dlaczego menadżer sprzedaży musi być strategiem? Czym i jak powinien zarządzać?

Adam Bernacki

Adam
Bernacki

Sesja 2 – Taktyczne zarządzanie sprzedażą

Jak precyzować cele i zadania sprzedażowe? Jak skutecznie je realizować? W jaki sposób prognozować sprzedaż? Jak efektywnie monitorować problemy i podejmować działania skutecznie je eliminujące?

Hubert Malinowski

Hubert
Malinowski

Sesja 3 – Motywowanie i zarządzanie energią

Jak prawidłowo oceniać zaangażowanie członków zespołu sprzedażowego? Jak inspirować, wyrażać uznanie i wspierać pozytywne nastawienie? Czym jest inteligencja emocjonalna i jaką pełni rolę w zarządzaniu sprzedażą?

dr Paulina Wąsowska

dr Paula
Wąsowska

Sesja 4 – Neurokomunikacja w sprzedaży

Jak prowadzić skuteczną komunikację biznesową? Dlaczego warto tworzyć opowieści sprzedażowe? Jak otwierać i zamykać sprzedaż z ich wykorzystaniem? Czym jest empatyczne słuchanie (story tending)?

Jacek Masłowski

Jacek
Masłowski

Sesja 5 – Coaching w sprzedaży organizacyjnej

Czym jest coaching sprzedażowy i jak jest jego specyfika? Jak efektywnie wykorzystywać jego potencjał do zwiększania sprzedaży? W jaki sposób zarządzać trudnymi „gwiazdami” i typowymi „średniakami”? Jak rozwijać własne umiejętności coachingowe?

dr Witold Jankowski

dr Witold
Jankowski

Sesja 6 – Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój

Czy obecna ekipa sprzedażowa jest w stanie realizować strategię firmy? Jak skutecznie rekrutować najlepszych sprzedawców? Jak uwalniać ich potencjał? Jak zatrzymać najlepszych?

Paweł Motyl

Paweł
Motyl

Sesja 7 – Przywództwo w sprzedaży

Jak zostać mistrzem komunikacji? W jaki sposób budować zaufanie w zespole sprzedażowym i w relacjach z klientem? Dlaczego i jak warto wykorzystywać opowieści w rozmowach handlowych?